O NAS
Historia
Centrum Medycyny Sportowej (CMS) to ośrodek medycyny sportowej zajmujący się kompleksową opieką nad pacjentem, szczególnie nad sportowcem. CMS rozpoczął swoją działalność na kanwie Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, która istnieje od 1994 roku. Początek działalności CMS datujemy na 1 grudnia 2006 roku.
Założycielami CMS są specjaiści medycyny sportowej: dr n. med. Zbigniew Pilecki, lekarz olimpijski polskiej kadry gimnastyki sportowej oraz dr n. med. Jacek Ciekalski, lekarz sportowców niepełnosprawnych – Olimpiady Specjalne Polska.

graphic
Ideą powstania CMS jest kompleksowa opieka nad sportowcami, amatorami i wyczynowcami, w zakresie orzecznictwa sportowego, profilaktyki urazów, diagnostyki i leczenia urazów sportowych. W leczeniu wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki obrazowej oraz techniki operacyjnej, szczególnie w zakresie artroskopii, laparoskopii, sonochirurgii, czy sonoartroskopii.
Zakres usług
  • Kompleksowa opieka nad sportowcami
  • Specjalistyczne leczenie ambulatoryjne w kilkunastu dziedzinach medycyny.
  • Leczenie szpitalne w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii dziecięcej, laryngologii, urologii, ginekologii.
  • Leczenie rehabilitacyjne
  • Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej. Na stronie znajdują się informacje o naszych specjalizacjach, lekarzach oraz sposobach leczenia.