2012.07 - Nagroda Św. Kamila

graphic
Dnia 14 lipca 2012 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia statuetki Św. Kamila zasłużonym dla miasta Zabrze. Jednym z trzech nagrodzonych laureatów nagrodzonych i uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem w roku 2012 został Profesor dr hab. n. med. Józef Dzielicki, twórca Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu. Uhonorowania dokonała Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. Było to godne docenienie pracy Pana Profesora dla zabrzańskich dzieci.
graphic